jump to navigation

Films organiseren in Windows Media Center – 6 27/12/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment

Deel 6: Zelf DVDs rippen naar harde schijf

In dit deel laten we U zien hoe U eenvoudig een reserve-kopie maakt van een DVD die U bezit. Deze kopie wordt op de harde schijf opgeslagen om te kunnen worden afgespeeld in Windows Media Center zonder de DVD zelf nog nodig te hebben.

We gebruiken hiervoor het programma DVD Decrypter dat is te downloaden op http://www.dvddecrypter.org.uk/.

Wanneer U DVD Decrypter start, kies dan als eerste in het menu voor “Mode -> File”. Hiermee geeft U aan dat U losse bestanden wilt hebben ipv een enkel ISO bestand voor de hele disk. Dit hoeft U slechts eenmalig te doen (default is meestal deze optie al aktief).

Om het rippen nu te starten, stopt U een DVD in uw DVD drive. U zult zien dat DVD Decrypter de disk gaat”scannen en de bestanden laat zien die op de DVD gevonden worden.

DVD Bestanden in DVD Decrypter

U drukt vervolgens op het kleine folder iccontje om de locatie waar de bestanden moeten worden geplaatst te wijzigen. Het is belangrijk dat U hier de VIDEO_TS folder aangeeft! U kiest dus voor de folder “<film folder>\<filmnaam> (<jaartal>)\VIDEO_TS” en maakt deze directory ook aan. Als U een keer films zo hebt toegevoegd zal in het vervolg (meestal) standaard de juiste folder worden gekozen.

Druk vervolgens op het grote icoon onderin het scherm en het rippen gaar verder automatisch.

Rippen DVD in DVD Decrypter

Films organiseren in Windows Media Center – 5 27/12/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment
Deel 5: Filmgegevens toevoegen

In de voorgaande delen is beschreven hoe een goede folderstructuur voor films binnen Windows Media Center kan worden opgezet. De volgende stap die we nu gaan nemen is het toevoegen vam zogenaamde meta-data aan de films op de harde schijf. Het betreft dan o.a. eem samenvatting, overzicht van acteurs, speelduur, rating en de afbeelding van de DVD hoes. Wanneer U een film in Windows Media Center selecteert worden al deze gegevens getoond voordat U de film gaat afspelen. De DVD hoes (of simpelweg cover) wordt als afbeelding in het DVD overzicht getoond, zodat het opzoeken van een film in de bibliotheek eenvoudiger is.

In dit deel wordt MyMovie gebruikt voor het toevoegen en bekijken van de meta-data. Deze toepassing is te downloaden op http://www.mymovies.dk/. Installeer van MyMovies de “standalone” versie.

We gaan er in dit deel van de serie artikelen vanuit dat U de DVD bestanden op de harde schijf van uw media center hebt staan en de folder waar deze staat is toegevoed als dvd-folder in Windows Media Center.

Eerste gebruik MyMovies

Om meta-data toe te voegen gebruiken we MyMovies. Na installatie moet eerst de “Collection Manager” eerst worden gestart alvorens MyMovies ook vanuit Windows Media Center kan worden gebruikt. Na het voor de eerste keer starten ervan moet een account bij MyMovies worden aangemaakt. Daarna wordt een lege film-database aangemaakt en kan het toevoegen van films aan deze database beginnen. Door het aanleveren van ontbrekende film-informatie aan de MyMovies database kunt U punten verdienen. Deze punten kunnen worden omgezet in aanschaf van extra functies voor MyMovies. Punten worden op account basis geregistreerd.

U hoeft niet veel instellingen in MyMovies aan te passen voor een goede werking. In de Collection manager hoeft U enkel (indien gewenst) “Extra -> Taal en Land” aan te klikken. Hier kunt U eventuaal aangeven dat als van een film geen Nederlandse versie wordt gevonden ook de Engelse en Amerikaanse versies mogen worden getoond.

Laat MyMovies ook in internationale databases zoeken

Wanneer U Windows Media Center start krijgt U van MyMovies vraag of U wilt dat, wanneer MyMovies een film aantreft welke niet in de database staat, deze moet toevoegen. U hoeft dan niet perse de Collection Management applicatie te gebruiken. Wanneer echter een verkeerde match wordt gemaakt hebt U geen goede mogelijkheden om dit aan te passen. We raden U daarom aan om de externe applicatie te gebruiken en telkens wanneer U nieuwe films hebt toegevoegd, de Collection Management applicatie eerst te starten voordaty U Windows Media Center weer start.

Verder zal MyMovies U in Windows Media Center vragen hoe U wilt dat dedze wordt geintegreerd in het Windows Media Center menu. Om de minste problemen te hebben kunt U het best kiezen om eeen apparte Menu-strip aan te maken. Wanneer U hiervoor kiest krijgt U ook mogelijkheden om film-trailers direct vanuit het menu te bekijken.

Films toevoegen aan MyMovies bibliotheek

Om films vanuit filmbestanden te importeren kiest U in de MyMovies Collection Manager voor Bestand -> Importeren -> Map Inhoud. U krijgt dan een popup, waarin U de folder kunt aanwijzen vanaf waar MyMovies moet zoeken naar films welke nog niet in de database staan. Dit zou dus de folder “Mijn Films” kunnen zijn. MyMovies zoekt dan binnen deze folder en alle sub-folders naar nieuwe films.

Op basis van de folder-naam waarin de films staan wordt gepoogd een match te maken met een online database. Het is daarom verstandig om de foldernamen waarin de films staan de titelnaam van de fim te geven met daarachter tussen haakjes het jaartal van uitkomen van de film, dus bijvoorbeeld “Angels and Demons (2009)”. Wanneer MyMovies alle folders heeft gescanned geeft deze een overzicht van alle nieuw aangetroffen films en welke match met de online database is gemaakt.

Gevonden matches in MyMovies

Als MyMovies de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt U dit vanuit dit overzicht aanpassen. Selecteer de titel en druk op de knop “Verander Bron”. U kunt dan handmatig de juiste film opzoeken (op basis van EAN nummer of film-titel; selecteer het bijbehorende tab-blad) of handmatig de filmgegevens ingeven als de film niet in de online database te vinden is. U selecteert de juiste film (of geeft een nieuwe naam in) en drukt op wijzigen. Dit doet U voor alle films welke niet juist gevonden zijn.

Zoek de juiste DVD op basis van Titel

Wanneer de juiste tussen de lijst met gevonden DVDs staat, selecteer deze dan en druk op “Wijzigen”.

Staat de film er niet tussen, selecteer dan het tabblad “Handmatig Toevoegen”. U kunt dat het EAN Nummer en/of titel invoeren. Als U dan op “Wijzigen” klikt, wordt de DVD toegevoegd en kunt U later alle details aanpassen.

Herhaal bovenstaande stappen voor alle toe te voegen films.

Mocht uw film (nog) niet in de online database, dan kunt U zelf de gegevens handmatig invoeren en deze beschikbaar stellen. U verdient hiermee punten om later extra functionaliteit te krijgen.

Filmgegevens bekijken en aanpassen

Wanneer U in de folders met films kijkt na het importeren zult U zien dat er een aantal XML bestanden met gegevens over de film en een aantal afbeeldingen van de DVD hoes in de folders staan. Deze worden door Windows Media Center gebruikt om U meer informatie over een film te geven en een afbeelding te kunnen tonen behorende bij een DVD.

Films organiseren in Windows Media Center – 4 28/06/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment

Deel 4: Uitbreidingen op de basis folder structuur

Degenen die wel eens muziek CDs rippen met de recentere versies van Windows Media Player hebben wellicht gemerkt dat Windows Media Player zelf de albumhoesjes van CDs ophaalt (indien de CD herkend wordt en terug is te vinden in een online database) en de bestandsnamen aanpast aan de titel van een muziek-nummer. Wanneer U de muziekverzameling bekijkt in Windows Media Center ziet U dat de CD-hoesjes daar worden vertoond in plaats van enkel de titel. Wanneer U in de folders op de harde schijf gaat kijken zult U in de verschillende album folders eenn bestand genaamd “folder.jpg” zien staan (wel “verborgen bestanden weergeven” aanzetten). Dit bestand is door Windows Media Player tijdens het rippen in de folder geplaatst. Wanneer U CDs heeft zonder afbeelding kunt U eenvoudig zelf de afbeelding op internet opzoeken en als “folder.jpg” bestand opslaan. Vanaf dat moment zult U de afbeelding terug zien in Windows Media Center (en ook in Windows Media Player).

Wat voor muziek CDs geldt, geldt ook voor films. Wanneer U in de hoofdfolder van de film een bestand “folder.jpg” opneemt met daarin een afbeelding van de DVD-hoes zult U deze in Windows Media Center terug zien in plaats ven enkel de titel van de Film. U kunt dit dus handmatig doen, maar net als bij muziek is er een mogelijkheid om dit automatisch te laten doen. Bij muziek is dit ingebouwd in Windows Media Player (maar ook Apple iTunes doet het) maar voor films is de mogelijkheid niet ingebouwd en moet het middels een apparte applicatie worden gedaan. Hierover leest U later meer.

Windows Media Center maakt ook gebruik maken van een dvdid.xml bestand met zogenaamde meta-data van een film. Dit bestand heeft de naam “<titel>.dvdid.xml” en bevindt zich in de hoofdfolder van een film. Hierin staan additionele gegevens van een film zoals beschrijvingm acteurs, speelduur, film-rating, etc. Deze gegevens worden getoond wanneer U een film selecteert in Windows Media Center. Er zijn verschillende tools die deze bestanden kunnen genereren en hun gegevens van internet halen. U kun ook de bestanden direct downloaden van sites zoals http://dvdxml.com/.

Onderstaand een voorbeeld van hoe de film-informatie uit de dvdid.xml bestanden wordt getoond in Windows Media Center:

Filmgegevens in Windows Media Center

Films organiseren in Windows Media Center – 3 21/06/2009

Posted by whiZZ in 1.
1 comment so far

Deel 3: Organisatie van folders met films in het windows file-systeem

De manier waarop de diverse folders met filmbestanden worden georganiseerd is in principe niet aan regels gebonden. Toch is het goed om een goede folder structuur op te zetten zodat het beheer ervan op de meest eenvoudige manier kan plaatsvinden. Voordat we echter ingaan op de folder structuur is het goed eerst te beschrijven hoe Windows Media Center precies omgaat met filmbestanden.

Windows Media Center kent 3 type media: audio (muziek), afbeeldingen (foto’s), en video. Daarnaast heeft het de mogelijkheid om DVDs vanaf een optische schijf af te spelen. Er kunnen ook DVDs vanaf harde schijf worden afgespeeld (in Windows 7 is dit standaard moglijk, in Windows Vista moet U hiervoor de ShowGallery optie installeren in het Windows Register; deze is te downloaden via  http://www.tv0.nl/downloads/ShowGallery.zip).

De DVD bestanden moeten direct op de harde schijf gezet worden en niet als schijf image (.ISO bestand) beschikbaar zijn. Vista Media Center behandelt films in container bestanden zoals .AVI en .MKV als videos (in Windows 7 komen deze wel in de filmbibliotheek te staan). U zult ze dan ook terug vinden in het video menu. DVD bestanden kunt U terug vinden in het menu “TV & Film -> DVDs” (in Windows Vista) of direct in het “Films” menu (Windows 7). We zullen achtereenvolgens ingaan hoe de video bestanden en DVD bestanden te beheren.

Filmbestanden in Windows Vista Media Center

Zoals beschreven worden films in container bestanden zoals .AVI en .MKV door Windows Vista Media Center behandeld als videos. Wanneer U in Vista Media Center kiest voor “Mijn Videos” ziet U daaronder een overzicht van alle videos waarbij de folder-structuur wordt weergegeven. Het is daarom verstandig om al uw films onder een folder “Mijn Films” (of een folder met een andere naam) te plaatsen. U kunt dan bijvoorbeeld een andere folder gebruiken voor al uw (persoonlijke) videos en die bijvoorveeld onder “Mijn Videos” plaatsen. Wanneer U dan “Mijn Videos” in het VMC menu kiest krijgt U vervolgens de keuze tussen Films en Videos. Kiest U voor films, dan ziet U daaronder de verschillende folders met al uw films om af te kunnen spelen. Het enige waar U nog voor moet zorgen is dat U in het Instellingen menu de folder waaronder alle films staan nog toevoegd aan de media bibliotheek.

Vista Media Center - Videos

Vista Media Center - Videos

DVD bestanden in Windows Vista en Windows 7 Media Center

Om een DVD bibliotheek toe te voegen in Windows Vista Media Center moet U in tegenstelling tot het toevoegen van videos niet in het instellingen menu zijn, maar drukt U op de rechter muistoets (op i-knop van de media center afstandsbediening) in de DVD browser. Hier kiest U vervolgens voor DVDs toevoegen. In Windows 7 Media Center kunt U film bibliotheken wel direct via het instellingen menu toevoegen.

Windows Vista Media Center kijkt 1 niveau diep in de folders die U hebt opgegeven om naar DVDs/Films te zoeken. Het is dus belangrijk dat wanneer U DVD folders toevoegd de folders te nemen waaronder de hoofdfolders van de verschillende DVDs zijn geplaatst. Heeft U bijvoorbeeld een folder indeling gemaakt op genre met daarin per film in dat genre een folder, dan voegt U de folders corresponderend met de genres toe en niet de folder op een hoger niveau omdat er dan geen DVDs zullen worden weergegeven. In Windows 7 is dit niet nodig, hier hoeft U enkel de hoofd-folder te registreren.

Vista Media Center - DVDs

Vista Media Center - DVDs

Hieronder een voorbeeld van hoe een folder structuur er uit zou kunnen zien:

-> Mijn Afbeeldingen
        -> …
-> Mijn Videos
        -> …
-> Mijn Films
        -> Actie
                -> Quantum of Solace (2008)
                -> …
        -> Kinderen
                -> Free Willy (1995)
                -> …
-> Mijn DVDs
        -> Actie
                -> Ocean’s Twelve (2004)
                -> …
        -> Humor
                -> Spion van Oranje (2008)
                -> …
        -> Science Fiction
                -> Star Wars I: The Phantom Menace (1999)
                -> …

Let op! In Windows 7 is het niet nodig om apparte Films en DVDs folders te hebben. U kunt daar alle Films direct onder 1 folder zetten (bv “Mijn Films”) en deze aan de film-bibliotheek toevoegen.

Gebruikt U Windows Vista, dan voegt U bij bovenstaande structuur “Mijn Films” toe aan de media bibliotheek in het instellingen menu en de folders “Mijn DVDs\Actie”, “Mijn DVDs\Humor”, en “Mijn DVDs\Science Fiction” aan de filmbiblitheek vanuit de DVD browser (middels rechter muistoets of i-knop op afstandsbediening).

Films in Windows7 Media Center

Films organiseren in Windows Media Center – 2 17/06/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment

Deel 2: Basis Folder structuur

Bij het organiseren van films in Windows Media Center moeten een aantal zaken in acht worden genomen om deze goed te kunnen beheren. De meest relevante zaken om aandacht aan te schenken bij het organiseren van uw films komen in deze en volgende posts aan de orde.

Uitgangspunt is dat voor elke film een apparte folder (directory) wordt aangemaakt. In deze folder komen alle bestanden behorende bij de film te staan. Op de volgende punten moet worden gelet:

 • De naam van de hoofdfolder bestaat uit de titel van de film met daarachter tussen haakjes het jaartal van het uitkomen daarvan; bijvoorbeeld “Quantum of Solace (2008)”. Op zich mag de naam ook anders zijn, maar bij het opzoeken van meta-data van de film op interbet worden de titel, en als het nodig is het jaartal, gebruikt om te zoeken in online film-databases.
 • Wanneer de film bestaat uit 1 of meerdere video-bestanden in container-files (zoals .AVI, .WMV en .MKV) kunnen deze direct in de hoofdfolder worden geplaatst. U doet er goed aan om de filmbestanden een herkenbare naam te geven (bij voorkeur dezelfde als de foldernaam met eventueel een volgnummer).
 • Wanneer de film bestaat uit bestanden welke vanaf DVD gekopieerd (geripped) zijn dienen in de hoofdfolder de folders AUDIO_TS en VIDEO_TS geplaatst te worden. De AUDIO_TS folder is optioneel en bij de meeste DVDs, indien aanwezig, leeg. In de VIDEO_TS folder komen alle DVD bestanden te staan (dus de .IFO, .BUP, en .VOB bestanden). Let op! Wanneer de video bestanden niet in VIDEO_TS geplaatst worden maar direct in de hoofdfolder kunt U problemen krijgen met het toevoegen van meta-data.
 • Wanneer de film bestaat uit een zogenaamd schijf-image van de DVD (meestal in de vorm van een .ISO bestand) kan deze in principe ook in de hoofddirectory geplaatst worden. Toch heeft het werken met .ISO bestanden in Windows Media Center beperkingen en wij raden U daarom aan om de DVD bestanden uit het .ISO bestand te halen en deze op dezelfde manier als hierboven is beschreven in de hoofdfolder te zetten. Het omzetten gaat eenvoudig door een .ISO bestand te laden in Daemon Tools Light en daarna de VIDEO_TS en AUDIO_TS folders met hun inhoud naar de hoofdfolder te kopieren. U kunt daarna het .ISO bestand verwijderen (wel eerst “unmounten” in Daemon Tools Light).

Voorbeelden:

21 Las Vegas (2008)
-> 21 Las Vegas (2008).mkv

Quantum of Solace (2008)
-> Quantum of Solace (2008) – Part 1.avi
-> Quantum of Solace (2008) – Part 2.avi
-> Quantum of Solace (2008) – Part 3.avi

Shrek (2001)
-> AUDIO_TS
-> VIDEO_TS
        -> VIDEO_TS.BUP
        -> VTS_01_0.IFO
        -> …

Films organiseren in Windows Media Center 16/06/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment

Hoe een filmarchief in te richten voor gebruik in Microsoft Windows Vista Media Center en Windows7 Media Center.

© whiZZ Computers 2009 – 2010
(wilt u delen overnemen of her-publiceren, neem dan contact op voor toestemming)

Deel 1: Introductie

Door de oprukkende digitalisering van de media industrie en de immer voortschrijdende ontwikkelingen op electronica gebied is het inmiddels zeer goed mogelijk om van uw PC een allround media center te maken en tevens uw volledige muziek en filmbibliotheek op een interne- of netwerk harde schijf op te slaan zodat U geen CDs of DVDs meer hoeft te gebruiken.

In de komende reeks van artikelen willen we een overzicht van hoe een filmbibliotheek in te richten om daar maximaal gebruik van te kunnen maken in Windows Media Center. Het beschrijft niet hoe dit voor muziek te doen. Ook gaat dit artikel niet in op het installeren en configureren van uw media center om alle gangbare typen container-files, video- en audio codecs te ondersteunen.

Achtereenvolgens wordt beschreven hoe een goede folder structuur op te zetten voor uw video bestanden, hoe uw film archief te beheren en hoe het te bekijken. Aandacht wordt onder andere besteed aan hoe de filmbibliotheek te vullen middels rippen van DVDs en downloaden van films.

Er wordt gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid hulpprogramma’s en waar nodig wordt aangegeven hoe deze te gebruiken.

De komende reeks van artikelen gaan uit van gebruik van Windows Vista Media Center of  Window7 Media Center.

Playstation Portable (PSP), iPhone en iPod Touch als afstandsbediening 24/01/2009

Posted by whiZZ in 1.
add a comment

Nu het aantal sideshow devices nog erg beperkt is, is het misschien een goed idee om eens naar de alternatieven te kijken. Vandaag laten we ons licht schijnen op de Playstation Portable, iPhone, en iPod Touch. Deze mobiele apparaten kunne uitstekend dienen als afstanbdsbediening door gebruik te maken van hun interne browser.

Wat in dit artikel beschreven wordt geldt in principe ook voor andere mobiele apparaten met een ingebouwde webbrowser en ondersteuning voor draadloos internet (Wifi).

Windows Vista Media Center kan uitgebreid worden en daarmee middels een webbrowser worden bediend. Er wordt in dat geval een web-server geactiveerd op het media center waarmee op afstand contact kan worden gelegd. Via de webserver kunnen vervolgens commando’s aan windows media center worden gegeven.

Op deze manier kan nu vanaf het mobiele apparaat (maar in principe met elk apparaat dat een webbrowser heeft) het media center bestuurd worden. Het is daarbij niet mogelijk om videos of muziek te bekijken op het mobiele apparaat, maar kan wel de bijvoorbeeld de TV gids bekeken worden en muziek en films worden geselecteerd. Het is op deze manier dus mogelijk het media center te bedienen zonder dat de aangesloten TV aan hoeft te worden gezet. Ook kun je dus eenvoudig een muziek-nummer selecteren wanneer je in de tuin zit.

psp-remote

Naast de aanpassingen op het media center is het nog wel nodig dat deze vanaf een ander apparaat te bereiken is middels een IP addres of eventueel een logische naam. Dit stelt wat eisen aan uw eigen thuisnetwerk. De gemakkelijkste manier om toegang te krijgen is simpelweg door het IP adres van uw computer in een webbrowser op het mobiele apparaat in te vullen in de adresbalk. Dit IP adres kunt U opvragen middels (bijvoordbeeld) het commando “ipconfig” in het DOS window. Meestal is dit een adres zoals 192.168.1.100 en is afhankelijk van hoe U uw draadloze router en/of breedband modem heeft geconfigureerd. Let er wel op dat het IP adres kan wisselen omdat het opnieuw wordt toegekend als Uw computer zicht bij de router aanmeld. U zou in dat geval bijvoorbeeld vaste IP adressen kunnen gebruiken.

iphone-remote

De volgende functies zijn beschikbaar op afstand:

 • Extender Ondersteuning (voor elke aangesloten extender)
 • Zoeken in muziek bibliotheek (Browse media center bibliotheek op Album, Artiest, Playlist, Genre, Titel; bekijk album details, titel details, etc…), filter muziek op basis van keywords.
 • Speel geselecteerde muziek af
 • Voeg geselecteerde muziek aan playlists toe
 • Laat zien wat er afgespeeld wordt
 • Bekijk de actuele playlist
 • Direct bekijken van TV gids, opnames, afbeeldingen en videos

psp-silver-remote

Windows Media Center SideShow Gadget van Microsoft 16/01/2009

Posted by whiZZ in Standaard.
Tags:
add a comment

Voor de Windows Media Center heeft Microsoft nu een SideShow Gadget officieel gelanceerd. Ze zijn zowel voor 32-bit als 64-bit versies van Windows Vista beschikbaar.

Het is goed nieuws voor de mobiele gadgetliefhebber, dat deze SideShow Gadget is uitgekomen voor de Windows Media Center, omdat het nu eindelijk mogelijk is om op afstand, mobiel, de Media Center te besturen vanaf mobiele devices zoals smartphones.

Er zijn in totaal 4 nieuwe Media Center Gadgets uitgekomen, die de volgende functies hebben:

 • TV: hiermee is het mogelijk te zappen en opnames te plannen. Ook is het mogelijk de TV-gids raad te plegen
 • Music: muziek afspelen vanaf de Media Center, playlists beheren vanaf de smartphone
 • Pictures & Video’s: de libraries met de bestanden bekijken
 • Now Playing: laat op je mobiele device zien wat er op dit moment aan het spelen is op de media center

De gadgets zijn te downloaden op:

Deze gadgets werken met alle sideshow devices zoals Philips SRM7500 afstandsbediening, mobiele telefoons met Windows Mobile, etc.

mce_sideshow